Daasara Aaradhane -program schedule 2022

Hare Srinivasa!!!
Participant Name(s)
SL # 9 AM - 10 AM
1 Group Songs :Anjana Nagaraj, Harsha Akkinepally, Inchara Kiran, Gayathri Tangirala, Anjana Nagaraj, Harsha Akkineni, Gayathri Tangirala,Naksha Kashyap, Divya Avinash, Archana Vedavyas, Mridangam : Akshay Jayaraman, Gurudutt, Veena: Adithi Kaashyap, Sri.Sunil Joshi
2 Inchara Kiran
3 Heranmayee barani,Sanjana Arun,Shruthi Balamurugan, Laasya Boga,Keerthana Anumakonda
4 PrahalJeeth Mohanavelu, Aadhav shankar,NilaIlancheliya,Shreya Balamurugan
5 Divya Meiyappan, ISha Rao, Leah Arun, Nila Prakash
6 Adhya Varun
10 AM  - 11 AM
7 Adhvika Vijay, Anushka Venkatadasa, Mithra Ragavan, Sahasra Natarajan
8 Nagayuktha vadlamudi, Siyona Basavaraja, Swarna Allada, Taneesh Musunuru
9 Srilalitha Lakshminarayanan, Akshara Prakash, Anika KArthi Ganesh, Suyashi Prabu, Meda Pulumahani,  Rakshana Sivakumar, Mahathya Purushothaman
10 Mahathi Shravan, Vipanchi Shravan
11 Adithi Kaashyap,  SriKruthi 
12 Anjana Nagaraja
13 Sahana & Diya
14 Vinidra Chiravarapu 
11 AM  - 12 PM
15 Saniha Gowda
16 Harsha Akkinepally
17 Sarah Jeyaraj 
18 Gayathri Tangirala 
19 Rekha Pradeep, Sowmya Krishna, Manjusha Duvvur ,Shobha Rajarao, Divya Avinash, Shilpa Joshi, Sridevi Janardhan
20 Kishan Tikare, Khushi Tikare,Pratham Harsha Ramagiri,Aarohi Joshi
21 Daiwik Akkinepally
22 Dyuti Arvind.Sreenika Arcot
12 PM - 1 PM
23 Vaaruni Hebbale,Ramya Yogesh, Manjula Tambralli,Veena
24 Aanya Ganga
25 Vaibhavi 
26 Devika Kulkarni 
27 Sadhana Mageshkumar
28 Soorya Dance Ensemble
1 PM - 2 PM
29 Sreedevi Dadithota
30 Manohar Rao Harale Bangalore Puttaiah
31 Anjana Nagaraja,Harsha Akkinapally, Gayathri Tangirala, Vaibhavi, Archana Vedavyas, Roopa Tillak, Arati Chakragiri, Mridangam: Gurudutt