Sri.Narasimha Jayanthi Sponsorship on May 3,2023  at 6 PM

Sri.Narasimha Jayanthi Sponsorship on May 3,2023 at 6 PM

Regular price
$51.00
Sale price
$51.00

Hare Srinivasa!!!

Ugram Viram Maha Vishnum Jvalantam Sarvato Mukham

Nirisimham Bhishanam Bhadram Mrutyur Mrutyum Namamy Aham!!!

 

Please send in your sankalpa information to info@atlantarayaramath.org